duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 13047 ha
Intravilan: 404 ha
Extravilan: 12643 ha
Populatie: 2694
Gospodarii: 899
Nr. locuinte: 899
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Amzacea, General Scărişoreanu, Casicea
Asezarea geografica:
Comuna Amzacea se află situată în partea de sud-est a judeţului Constanţa, la o distanţă de 35 km faţă de municipiul Constanţa şi 23 km faţă de Negru-Vodă
Se învecinează cu: Nord - comuna Mereni, Est - comuna Topraisar, Sud - comuna Pecineaga, Vest - comuna Comana
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Cultivarea cerealelor, legumelor, plantelor tehnice
Creşterea vitelor, oilor, porcilor şi a păsărilor
Evenimente locale:
Hramul bisericii:
Amzacea de Sf. Dumitru
General Scărişoreanu de Sf. Gheorghe
Casicea de Sf. Nicolae
Obor săptămânal
Activiţăti sportive (fotbal-campionat liga a IV-a)
Facilitati oferite investitorilor:
Apropierea de oraşul Constanţa (35 km) pe DN38
Legături rutiere, cu oraşele Constanţa - Negru Vodă - graniţa cu Bulgaria, pe DN38
Existenţa unei reţele de drumuri comunale - total 47,2 km
Sectoare de drum comunal asfaltate (3,4 km)
Teritoriul comunei este traversat de: DN38 - face legătura între Constanţa - Amzacea şi punctul de trecere al fontierei de la Negru Vodă
Infrastructură de alimentare cu energie electrică, bine dezvoltată
Potenţial ridicat pentru obţinerea de energie electrică din surse alternative
Gară feroviară la Casicea
Racordare la reţeaua de telefonie fixă (la centrala telefonică din Topraisar) şi telefonie mobilă cu semnal bun
Dispunerea localităţilor în teritoriu favorizează organizarea programelor şi demersurilor în sensul relansării economice, inclusiv cooperarea cu oraşele Mangalia, Negru Vodă şi Constanţa
Parteneriat public privat
Posibilitatea accesării unor surse atrase ale bugetului local (proiecte, surse guvernamentale, fonduri structurale de dezvoltare, surse private, taxe speciale)
Existenţa Grupului de Acţiune Locală din care face parte şi comuna Amzacea
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă potabilă în localitatea Casicea, comuna Amzacea
Reabilitarea alimentării cu apă în localitatea General Scărişoreanu, comuna Amzacea
Decolmatare canal comuna Amzacea
Împietruire şi modernizare drumuri în comuna Amzacea
Alimentare cu energie electrică cartier nou-Amzacea
Construire cămin cultural în localitatea Amzacea